Kainuun Vihreät ry.

WP_20140621_20_38_55_Panorama1

Kainuun Vihreät ry on Vihreän Liiton maakunnallinen järjestö. Kainuuseen on myös perustettu vuoden 2008 keväällä Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liitto ry:n (ViNO) paikallisyhdistys.

Työmme  painopiste on kainuulaisten hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäminen.

Olemme monin tavoin kehittämässä kainuulaisten hyvinvointia ja sitä tukevien palvelujen saatavuutta ja laatua. Kainuun väestön hyvinvointi- ja terveyserot on tutkimuksin todennettu. Eriarvoisuus lisääntyy edelleen – ellei asiaan vaikuteta. Hyvinvointipalvelujen riittävä rahoitus on entistä ongelmallisempaa, etenkin Kainuussa. Kainuun kuntien talouden pitää olla kestävällä pohjalla, jotta kunnat voivat rahoittaa maakunnan sosiaali- ja terveys, koulutus- ja  työllisyyspalveluja palvelutarpeen mukaisesti.

Koko Kainuuta kattava ilmastostrategia valmistui syksyllä  2011. Toivomme, että sen myötä voimme ottaa aluetasolla paremmin vastuuta ilmastonmuutoksen hillintään, sopeutumiseen ja varautumiseen.

Kainuun aluetalous toipuu hiljalleen maailmanlaajuisen rahatalouden kriisistä sekä muista aluetalouttamme kohdanneista menetyksistä. Lue lisää tästä.

Kainuussa ei ole jääty murehtimaan menetyksiä. Kainuun tulevaisuustyössä olemme mukana. Täällä halutaan katsoa tulevaan ja etsiä uusia mahdollisuuksia kainuulaisten hyvinvoinnin ja sitä tukevien palvelujen rahoituksen turvaamiseksi. Työllisyysasteen nostaminen on keskeinen tavoite. Sen saavuttaminen onnistuu, kun alueelle saadaan lisää uusia työpaikkoja.

Vihreiden talouslinjauksen perusta on vihreä teollisuus ja talous. Sen lähtökohtana on, että ”Tulevaisuuden kasvu rakentuu luonnonvarojen säästeliäälle käytölle. Vihreiden uudessa Suomessa yritykset ja työpaikat syntyvät vihreille aloille ja palveluihin ja vanhat alat vihertyvät Suomi on täynnä ideoita, luovuutta ja edelläkävijyyttä. Lue lisää http://www.vihreat.fi/politiikka/talous-ja-yrittajyys ”.

Kainuulaisilla ihmisillä, yhteisöillä  ja  yrityksillä on  paljon osaamista ja sen myötä mahdollisuus saada hyvinvoinnista osansa meneillään olevasta vihreästä teollistumisen ja talouden kasvusta. Kainuun ainutlaatuinen luonto ja rikas ja monipuolinen kulttuuritoiminta lisäävät Kainuun elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä. Lue lisää tästä

Kainuulaiset osallistumaan ja vaikuttajiksi!